We use cookies to improve your browsing experience on our website.
Please visit our Privacy Notice for more information about cookies and how we use them. We recommend that you accept the use of cookies for better navigation.

Oznámení o ochraně soukromí – EU – Česká republika

Účel

Soukromí našich zákazníků, prodejců a dodavatelů, pacientů, kteří používají naše produkty nebo služby, a také návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se vaše soukromí chránit a zachovávat.

Naše oznámení o ochraně soukromí pro EU vysvětluje, jak společnost Acelity zpracovává vaše osobní a/nebo citlivé osobní údaje, a především objasňuje, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme, zpracováváme, předáváme nebo zveřejňujeme vaše osobní a/nebo citlivé osobní údaje a jak vám umožňujeme k nim přistupovat, opravovat, mazat je nebo jak omezujeme jejich zpracování. Naše oznámení o ochraně soukromí pro EU se vztahuje na vaše osobní a/nebo citlivé údaje bez ohledu na to, jakým způsobem je shromažďujeme, například zda jsou shromažďovány prostřednictvím našich webových stránek, když kontaktujete náš tým služeb zákazníkům, když podáte žádost o zaměstnání ve společnosti Acelity, když použijete jeden z našich produktů a služeb nebo když společnosti Acelity poskytujete služby či dodáváte produkty. 

Pro účely našeho oznámení o ochraně soukromí pro EU jsou „osobní údaje“ jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné žijící osobě. Osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ určité osoby, její politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech a zpracování genetických nebo biometrických dat pro účely jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života či sexuální orientace určité osoby jsou v našem oznámení o ochraně osobních údajů pro EU označovány jako „citlivé osobní údaje“.

 

Rámec 

Rámec našeho oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny činnosti společnosti Acelity probíhající v EU a Švýcarsku, mimo jiné včetně společnosti Acelity L.P., Inc. a jejích partnerů, především skupinu společností Acelity [jejíž členové jsou uvedeni v dodatku A], která zahrnuje evropské země, ve kterých obchodujeme nebo vyrábíme produkty: 

 • Rakousko
 • Belgie
 • Dánsko
 • Francie
 • Německo
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Nizozemsko
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie 

Toto oznámení o ochraně soukromí pro EU platí pro všechny činitele, ředitele, manažery, zaměstnance, náhodné pracovníky, smluvní partnery a agenty společnosti Acelity a jejích poboček.

Osobní údaje a/nebo citlivé osobní údaje, které shromažďujeme

Typ údajů, které od vás shromažďujeme, závisí na typu interakce, kterou s námi vedete:

 • Od našich zákazníků a prodejců:

Pokud jste zákazník nebo prodejce, můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů v kontextu našeho jednání s vámi: celé jméno, jméno zaměstnavatele, detaily o pracovním kontaktu (včetně adresy, telefonního čísla, faxového čísla a e-mailové adresy), číslo účtu, finanční údaje (včetně čísla karty, data skončení platnosti karty, bankovních údajů a DIČ), informace o kontrole úvěruschopnosti, logo, fotografie, biografie a životopisy pro vzdělávací programy, informace o smlouvě (včetně data zahájení a ukončení pronájmu produktů), informace o pojištění a informace o objednávce a dodání (například dodání na místo).

 • Od pacientů, kteří používají naše produkty nebo služby:

Pokud jste pacient používající jeden z našich produktů nebo služeb, můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje: vaše jméno, datum narození, datum úmrtí, pohlaví, adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, detaily zranění (včetně popisů, měření a fotografií), jiné informace týkající se zdraví, informace o léčbě (včetně data léčby, předpisů a diagnózy) a detaily zdravotního pojištění.

 • Od uchazečů o zaměstnání: 

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Acelity, můžeme shromažďovat následující osobní údaje: celé jméno, kontaktní údaje (tj. adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa atd.), datum narození, údaje z řidičského průkazu, údaje z cestovního pasu, pracovní povolení, je-li třeba, historie zaměstnání a údaje o vzdělání, jména a kontaktní údaje doporučitelů, údaje o nejbližších příbuzných (pro naléhavé případy), bankovní údaje, daňový kód, předchozí zaměstnání u subjektů společnosti Acelity. Informace, které nesouvisí s žádostí, nebudou shromažďovány.

 • Od návštěvníků našich webových stránek: 

Kromě údajů, které nám aktivně poskytnete prostřednictvím našich webových stránek (například vyplněním formulářů nebo na základě žádosti, abychom si pamatovali vaše předvolby), můžeme určité osobní údaje shromažďovat pomocí automatickým prostředků, jako jsou soubory cookie, internetové tagy, webové signály a podobné prostředky pro automatické shromažďování údajů, když navštívíte naše webové stránky. 

Soubory cookie jsou soubory, které webové stránky odesílají do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace vašeho prohlížeče nebo ukládání informací či nastavení do vašeho zařízení.  Váš prohlížeč vám může sdělit, jak budete při přijetí určitých typů souborů cookie informováni a jak lze určité soubory cookie omezit nebo zakázat.  Bez souborů cookie však nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek a online služeb.

V souvislosti se shromažďováním údajů prostřednictvím souborů cookie mohou naše webové servery protokolovat informace o typu a verzi vašeho prohlížeče a také doméně, ze které se k internetu připojujete. Zaznamenáváme také adresu webové stránky, která vás na naše webové stránky přivedla, a IP adresu zařízení, které používáte pro připojení k našim webovým stránkám.  Protokolujeme také informace o vaší interakci na webových stránkách, jako například jaké stránky navštěvujete, datum a čas vaší návštěvy, hledané pojmy, které jste použili, a odkazy, na které jste klikli. Za účelem řízení toho, které webové servery automaticky shromažďují informace, můžeme na naše webové stránky umístit tagy označované jako „webové signály“, což jsou malé soubory, které spojují webové stránky s určitými webovými servery a jejich soubory cookie. Také můžeme do vašeho zařízení odesílat pokyny pomocí jazyka JavaScript nebo jiného počítačového jazyka za účelem shromažďování typů osobních údajů popsaných výše. Na našich webových stránkách můžeme využívat webové analytické služby třetích stran, jako je například Google Analytics. Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají analyzovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Informace získané pro tento účel (včetně vaší IP adresy a dalších informací shromažďovaných automatickými prostředky) budou poskytnuty přímo těmto poskytovatelům služeb nebo budou přímo jimi shromažďovány. Chcete-li získat informace o tom, jak se ze služby Google Analytics odhlásit, klikněte sem.

Poskytovatelé modulů plug-in a widgetů třetích stran na našich webových stránkách, jako jsou vložená videa a nástroje pro sdílení na sociálních sítích, mohou používat automatické prostředky ke shromažďování informací týkajících se používání webových stránek a vaší interakce s moduly plug-in a widgety. Na tyto informace se vztahují zásady nebo oznámení o ochraně soukromí poskytovatelů příslušných modulů plug-in a widgetů. 

Používáme následující typy souborů cookie:

Název souboru cookie

Účel souboru cookie

Relační/Trvalý soubor cookie

ASPNET_SessionID

Používá se na webových stránkách ke sledování interakce návštěvníků stránky mezi webovým prohlížečem a webovou stránkou.e

Relační

SC_Analytics_Global_Cookie


Používá se ke sledování historie prohlížení uživatelem.

Trvalý (10 let)

_ga

Používá se k rozlišení jednotlivých uživatelů, kteří webovou stránku navštívili.

Trvalý (2 roky)

_gat_gtag_UA_82397930_5

Soubor služby Google Analytics, který se používá ke sledování interakcí uživatele

Trvalý (3 měsíce)

_gid

Soubor služby Google Analytics, který se používá ke sledování interakcí uživatele

Trvalý (4 hodiny)

Sxa_site

Určuje, kterou stránku uživatel požadoval. 

Relační

__RequestVerificationToken

Token proti podvodům

Relační

Privacy-notification

Určuje, zda se musí zobrazit místní okno pro souhlas se soubory cookie.

Trvalý (90 dní)

Decline_check

Určuje, zda se musí zobrazit místní okno pro souhlas se soubory cookie.Určuje, zda uživatel souhlasil s používáním souborů cookie.

Trvalý (90 dní)

 

Do míry požadované místním příslušným zákonem si před shromažďováním vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookie nebo podobných automatických prostředků vyžádáme váš souhlas. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, na které se nevztahuje toto oznámení o ochraně soukromí pro EU ani naše normy a postupy týkající se ochrany soukromí. Pamatujte, že za obsah ani ochranu soukromí na těchto stránkách třetích stran neneseme odpovědnost ani jej nepodporujeme. Důrazně vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí pro dané stránky předtím, než je použijete.

Obecně můžeme shromažďovat výše uvedené osobní údaje nebo citlivé osobní údaje od jednotlivců:

 • když nás kontaktují telefonicky, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím webové stránky;
 • když spravují nebo mění své účty;
 • když se přihlásí k odběru našeho newsletteru nebo propagačních materiálů nebo se zaregistrují do našeho poštovního seznamu;
 • když se zapojí do průzkumů nebo soutěží a dalších propagačních aktivit.  

Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje různými způsoby v závislosti na vaší interakci s námi: 

 • Od našich zákazníků:

- když požádají o poskytnutí a/nebo dodání jednoho z našich produktů nebo služeb;

- když požádají o cenovou nabídku pro naše produkty nebo služby;

- když zadají platbu za použití našich produktů nebo služeb;

- když se zaregistrují a/nebo zúčastní jednoho z našich vzdělávacích kurzů nebo školení;

- když podají žádost o vzdělávací nebo výzkumný grant.

 • Od našich prodejců nebo dodavatelů, když uzavřou smlouvu o dodání produktů nebo služeb, a také během plnění smlouvy.  
 •  Od pacientů, kteří používají naše produkty nebo služby, osobní údaje nebo citlivé osobní údaje můžeme shromažďovat během klinické správy přímo od pacienta, když použije naše produkty nebo služby, a také od jeho ošetřujícího lékaře, kliniky, nemocnice, poskytovatelů pečovatelských služeb, náležitě oprávněných zástupců a zdravotních pojistitelů. 
 • Od uchazečů o zaměstnání, když poštou nebo jinak žádají o zaměstnání ve společnosti Acelity, a také od náborářů, které využíváme, a od doporučitelů, kteří byli uchazeči uvedeni v jejich žádosti o zaměstnání (kde je to nutné, bude před kontaktováním předchozích zaměstnavatelů získán od uchazeče souhlas).
 • Od návštěvníků našich webových stránek, když navštíví a používají naše webové stránky a jakékoli jiné webové stránky, které vlastníme a spravujeme.

Čas od času můžete naše webové stránky navštívit nebo s námi jednat anonymně nebo pod pseudonymem. Vezměte však na vědomí, že pokud nám neposkytnete určité osobní údaje, které vyžadujeme, nemusíme být schopni vám poskytnout produkty a/nebo služby, které hledáte. 

Jak používáme vaše osobní údaje / citlivé osobní údaje, které shromažďujeme, a jak to odůvodňujeme

 • Zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely našich legitimních zájmů a zájmů našeho partnera třetí strany, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy převáženy zájmy nebo základními právy a svobodami jednotlivců, jako jsou například následující:

o shromažďování a analýza dat o výkonu produktu, službách a spolehlivosti;

o pořádání vzdělávacích kurzů a školení pro zdravotníky v souvislosti s používáním našich produktů;

o provádění výzkumů trhu a vývoje produktů; 

o kontrola a zpracování žádostí o vzdělávací a výzkumné granty;

o školení našich zaměstnanců; a

o provádění našich interních obchodních a správních procesů, jako je například účetnictví, audit a správa hlavních dat.

 • Osobní údaje zpracováváme také, když je to nutné pro splnění našich závazků dle příslušného místního zákona, včetně našich zákonných práv týkajících se finančního výkaznictví, hlášení nežádoucích událostí a daňových povinností.
 • Kromě toho osobní údaje zpracováváme, když je to nutné pro plnění smlouvy, ve které je jednou ze stran daná osoba, nebo pro provedení kroků na žádost jednotlivce před uzavřením smlouvy, jako je například následující:

o dodání služby a splnění objednávky, například poskytnutí našich produktů nemocnicím, aby je mohli pacienti používat, a zařízení vyzvednutí a dodání našich produktů pacientům v jejich domovech;

o navázání kontaktu s ošetřujícími lékaři, specialisty, nemocnicemi a poskytovateli pečovatelských služeb v souvislosti s dodáním našich produktů a služeb pacientům a jejich průběžnou léčbou pomocí našich produktů a služeb;

o navázání kontaktu se soukromými zdravotními pojistiteli;

o zajištění a řízení léčby pacientů pomocí našich produktů pro léčbu v jejich domovech; 

o fakturace, správa účtů a provádění vymáhání dluhů;

o vybírání a zpracování plateb, včetně zpracování plateb pomocí kreditní karty;

o provádění kontrol úvěruschopnosti;

o poskytování zákaznické a/nebo technické podpory a dalších funkcí správy vztahů se zákazníky (například zajištění vybavení, aktivace, údržby a správy používání našich produktů pacienty);

o řešení dotazů nebo stížností a sporů;

o navázání vztahu a partnerství s mluvčími a konzultanty pro zdravotnické vzdělávací programy.

 • Osobní údaje také zpracováváme, když nám daná osoba dala (výslovný) souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. To platí v následujících případech: 

o nabízení našich produktů nebo služeb poštou, nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas, telefonicky, e-mailem, textovými zprávami nebo jinými zavedenými elektronickými způsoby; 

o jakékoli jiné účely, o kterých jsme vás informovali v okamžiku shromažďování údajů.

Kromě výše uvedených účelů mohou být osobní údaje a/nebo citlivé osobní údaje nashromážděné během vaší návštěvy našich webových stránek použity k:

 • poskytování lepších služeb webové stránky a přizpůsobení webové stránky na základě vašich preferencí a zájmů;
 • vytváření statistik a analýze trendů týkajících se používání našich webových stránek;
 • provádění průzkumu trhu; 
 • vytváření zpráv pro interní použití pro účely vývoje programů, produktů, služeb a obsahu; a
 • poskytování souhrnných „statistik návštěvnosti“ a „míry reakce“ třetím stranám.

Společnost Acelity omezuje zpracování vašich osobních údajů a/nebo citlivých osobních údajů na to, co je nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny.

Osobní údaje nebo citlivé osobní údaje, které sdílíme

Společnost Acelity za určitých okolností zveřejňuje osobní údaje nebo citlivé osobní údaje následujícím třetím stranám:

 • ostatním členům podnikové skupiny Acelity (včetně těch, kteří mohou sídlit mimo EU), kteří je potřebují za účelem provádění globálních obchodních činností;
 • partnerům třetích stran, které angažujeme, aby nám pomohli s vedením našeho podnikání – jako jsou například kurýři a jiní poskytovatelé doručovacích služeb, kteří zajišťují dodání/vyzvednutí našich produktů, poskytovatelé mzdových služeb, agentury pro vymáhání dluhů a další strany, které nám pomáhají s vymáháním dluhů, externí partneři, kteří pomáhají zajišťovat naše školicí aktivity/certifikace;
 • našim odborným poradcům, včetně právníků, účetních, daňových poradců a auditorů; 
 • orgánům pro vymáhání práva a/nebo regulačním úřadům, soudům nebo jiným třetím stranám, pokud je to jinak vyžadováno nebo dovoleno zákonem a pro účely řešení stížností nebo sporů, a to interně i externě, nebo pro účely jakéhokoli vyšetřování jedním z těchto úřadů;
 • pokud dojde k prodeji, restrukturalizaci nebo integraci našeho podniku s jinou skupinou společností, novému majiteli, který je může používat stejně, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně soukromí pro EU;
 • jakékoli jiné osobě nebo pro jakékoli jiné účely, o kterých jsme vás informovali ve chvíli shromáždění údajů. 

Určité osobní údaje pacientů, kteří používají naše produkty nebo služby, budou poskytnuty také jejich ošetřujícím lékařům, specialistům, nemocničním zaměstnancům, poskytovatelům pečovatelských služeb třetích stran, pečovatelům, náležitě oprávněným zástupcům a soukromým zdravotním pojistitelům. 

Než společnost Acelity poskytne jakékoli osobní údaje a/nebo citlivé osobní údaje partnerovi třetí strany, učiníme vhodné kroky, abychom zajistili, že tento partner třetí strany bude takové údaje přiměřeně chránit způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí pro EU. Kromě toho, pokud se společnost Acelity na partnera třetí strany spoléhá ohledně celého nebo částečného zpracování vašich osobních a/nebo citlivých osobních údajů, přijme příslušná opatření, aby zajistila, že takoví partneři třetích stran zavedou příslušná technická a organizační opatření, aby bylo možné zajistit, že budou osobní údaje chráněny před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a proti všem nezákonným formám zpracování.

Všichni partneři třetích stran společnosti Acelity jsou povinni omezit své používání těchto údajů pouze pro ty účely, ke kterým byly poskytnuty. Pokud je to vyžadováno příslušným místním zákonem, společnost Acelity si zajistí souhlas před tím, než bude sdílet údaje s partnery třetích stran, včetně subjektů v rámci stejné skupiny společností.

Jak osobní údaje uchováváme a chráníme 

Bezpečnost vašich osobních a/nebo citlivých osobních údajů patří mezi naše nejvyšší priority. Zavedli jsme příslušná technická a organizační opatření, abychom zajistili dostatečnou úroveň zabezpečení pro daná rizika, včetně fyzických i elektronických bezpečnostních opatření, která zahrnují:

 • provádění hodnocení dopadu soukromí dat, pokud zpracování může vést k vysokému ohrožení práv a svobod jednotlivce;
 • pseudonymizaci a šifrování osobních údajů, především při přenosu citlivých údajů;
 • schopnost zajistit nepřetržitou důvěrnost, celistvost, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb, například ukládáním informací na zabezpečené sítě v souladu s oborovými standardy, které jsou přístupné pouze pro zaměstnance, kteří mají na přístup k takovým systémům zvláštní práva;
 • schopnost včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického problému;
 • proces pravidelného testování, posouzení a hodnocení efektivity technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování a nápravy potenciálních příležitostí pro neoprávněný přístup k údajům; a
 • používání hesel, uzamčených úložišť, skříní v hostovaných zařízeních a zabezpečených úložišť.

Veškeré elektronické údaje, tištěné dokumenty, formuláře a jiné osobní údaje jsou bezpečně uloženy, a pokud již nejsou vyžadovány, budou skartovány, zničeny a/nebo jinak zlikvidovány, pokud není jejich uchovávání požadováno příslušným místním zákonem.

Mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní a/nebo citlivé osobní údaje můžeme předávat příjemcům mimo EU a Švýcarsko, například při uložení vašich údajů na servery v našem sídle v USA. V každém případě přijme společnost Acelity všechna nezbytná opatření, aby bylo možné zajistit, že všechny osobní a/nebo citlivé osobní údaje předávané příjemcům v zemích mimo EU nebo Švýcarsko obdrží přiměřenou úroveň ochrany, jak je vyžadováno zákony na ochranu údajů v EU a Švýcarsku. Společnost Acelity přijala příslušné mezinárodní smlouvy o přenosu dat založené na Standardních smluvních ujednáních EU. 

Vaše práva a volby

Je-li to vyžadováno příslušným místním zákonem, bude v souvislosti s vašimi citlivými osobními údaji vyžádán váš výslovný souhlas.

Pokud nám poskytujete osobní a/nebo citlivé osobní údaje jiné osoby, například pokud jste lékař, který poskytuje údaje o zdravotním stavu nebo léčbě jiné osoby, potvrzujete, že jste danou osobu a/nebo jejího zákonného zástupce informovali o tom, že nám poskytnete její údaje, a že jste získali jejich souhlas s poskytnutím údajů. Svůj dříve poskytnutý souhlas můžete odvolat.

Můžete požádat o přístup k vašim osobním a/nebo citlivým osobním údajům, které o vás uchováváme, nebo požádat o jejich opravu, úpravu nebo omezení jejich zpracování. Máte také právo na opravu nebo výmaz podle požadavků na uchovávání záznamů. Můžete mít také právo na přenosnost údajů, právo na to, aby se na vás nevztahovaly procesy automatického rozhodování, které mají za následek právní kroky, jako například profilování, a také právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu údajů.

Můžete také vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo z legitimních důvodů kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich osobních nebo citlivých osobních údajů, a v rámci toho budeme uplatňovat vaše preference. Chcete-li kterékoli z těchto práv uplatnit, zašlete e-mail na adresu privacy.office@acelity.com.

Pokud jste zdravotník, budeme vaše osobní údaje používat pro účely marketingu našich léčebných produktů nebo služeb, nebo abychom vás informovali o nových produktech, propagačních akcích nebo jiných událostech, včetně školení, která by vás mohla zajímat. Pokud je to vyžadováno příslušným místním zákonem, zajistíme si váš dobrovolný souhlas s používáním vašich osobních údajů pro marketingové účely. Za všech okolností můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud od nás již nebudete chtít dostávat naše marketingová sdělení: 

 • písemně na adresu kontaktních údajů uvedených v dodatku A, kde nás budete informovat, že již nechcete tyto marketingové materiály dostávat; 
 • v souvislosti s jakýmkoli e-mailem přímého marketingu kliknutím na odkaz „odhlášení od odběru“ v dolní části každého e-mailu;
 • informováním vašeho obvyklého zástupce společnosti Acelity.

Učiníme přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní a/nebo citlivé osobní údaje, které o vás uchováváme, budou přesné, úplné a aktuální. Abychom zajistili, že budeme mít vaše aktuální osobní údaje, kontaktujte nás písemně prostřednictvím kontaktních údajů v dodatku A nebo zašlete e-mail na adresu privacy.office@acelity.com, pokud dojde ke změně vašich údajů.

Doba uložení

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou ke splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně soukromí, pokud není zákonem vyžadována delší doba. Kromě toho v závislosti na okolnostech konkrétního případu mohou být osobní údaje uchovány, dokud nevyprší status promlčení, během kterého je možné proti nám vznést právní nárok.

Aktualizace našeho oznámení o ochraně soukromí pro EU

polečnost Acelity své oznámení o ochraně soukromí pro EU čas od času reviduje a vyhrazuje si právo je kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Jakékoli změny našeho oznámení o ochraně soukromí pro EU zveřejníme na našich webových stránkách. Budete-li pokračovat v používání našich produktů nebo služeb či našich webových stránek nebo pokud nám budete nadále poskytovat vaše osobní nebo citlivé osobní údaje po zveřejnění aktualizovaného oznámení o ochraně soukromí pro EU na našich webových stránkách, potvrzujete tím váš souhlas s těmito úpravami. 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli obavy nebo stížnosti ohledně narušení vašeho soukromí nebo jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní nebo citlivé osobní údaje, kontaktujte nás zasláním e-mailu kterékoli společnosti ze skupiny Acelity uvedené v dodatku A na adresu privacy.office@acelity.com.


Další informace

Další informace o tomto oznámení o ochraně soukromí pro EU získáte od oddělení dodržování předpisů nebo IT nebo je naleznete v části „Související materiály“ uvedené v záhlaví tohoto dokumentu.

Porušení

Zástupci společnosti Acelity jsou povinni dodržovat toto oznámení o ochraně soukromí pro EU. Dodržování tohoto oznámení o ochraně soukromí pro EU je trvalou podmínkou zaměstnání všech zaměstnanců společnosti Acelity a také trvalou podmínkou udržování profesionálního vztahu všech smluvních partnerů se společností Acelity. Porušení tohoto oznámení o ochraně soukromí pro EU může vést k disciplinárním postihům, mimo jiné včetně ukončení pracovního poměru nebo jiného závazku. Zaměstnanci společnosti Acelity, kteří si nejsou jisti, zda je určité jednání v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí pro EU, by se měli poradit se svým nadřízeným nebo zástupcem oddělení pro dodržování předpisů. Jakýkoli zaměstnanec, který se stane svědkem nebo má podezření na porušení tohoto oznámení o ochraně soukromí pro EU, by měl záležitost neprodleně nahlásit. Společnost Acelity zakazuje odvetná opatření vůči jakékoli osobě, která nahlásí problém s dodržováním předpisů.

 

ADODATEK A – Kontaktní údaje subjektů společnosti Acelity v EU/EHS

Pro účely tohoto oznámení o ochraně soukromí pro EU jsou níže uvedeny kontaktní údaje subjektů společnosti Acelity pro dané země v rámci EU/EHS.

 

Country

Responsible KCI entity

Address

Rakousko

KCI Austria GmbH

Lembockgasse 49

Vídeň, Rakousko A1230

Belgie

KCI Polymedics BVBA

Ambachtslaan 1031

Peer, Belgie 3990

Dánsko

KCI Medical ApS

Automatikvej 1

Søborg, Dánsko 2860

Francie

Laboratoire KCI Medical

6 Rue Jean-Pierre Timbaud

Le Campus, Bat A

Montigny-Le-Bretonneux, Francie 78180

Německo

KCI Medizinprodukte GmbH

Hagenauer Strasse 47

Wiesbaden, Německo 65203

Maďarsko

KCI Hungary Kft

Váci út 76.,

Budapešť, Maďarsko 1133

Irsko

KCI Medical Limited

2050 Orchard Avenue

Cltywest Business Campus

Hrabství Dublin, Irsko 

Irsko

KCI Manufacturing

39/40 Upper Mount Street

Dublin 2, Irsko

Itálie

KCI Medical Srl

Viale Enrico Forlanini

21 Edificio 23

Milán, Itálie 20134

Nizozemsko

KCI Europe Holding B.V.

Papendorpseweg 99

Utrecht, Nizozemsko 3528 BJ

Nizozemsko

KCI Medical B.V.

Papendorpseweg 99

Utrecht, Nizozemsko 3528 BJ

Španělsko

KCI Clinic Spain S.L.

Calle Labradores, Manzana 25, nave 5

Polig Urb. Prado del Espino

28660 Boadllla dei Monte

Madrid, Španělsko

Švýcarsko

KCI Medical GmbH

Ifangstrasse 91

Rümlang, Švýcarsko 8153

Velká Británie

 

KCI Medical Limited (UK)

11 Nimrod Way

Ferndown Industrial Estate

Wimbourne

Dorset BH21 7SH

Velká Británie

 

KCI UK Holdings Ltd

11 Nimrod Way

Ferndown Industrial Estate

Wimbourne

Dorset BH21 7SH

Velká Británie

 

Systagenix Wound Manufacturing Limited

Airbanks Mills

Skipton

North Yorkshire

BD23 3RX

Velká Británie

 

Systagenix Wound Management Limited

2 City Place

Beehive Ring Road

Gatwick Airport

Západní Sussex, Velká Británie RH6 OPA